Välkommen till Mark Groupp och Anläggning

Vi utför markarbeten med fantastiska resultat!

Amaers Mark Groupp och Anläggning i Täby utför markarbeten och olika typer av markanläggningar samt schaktning. Vi är väl införstådda med att du ska gräva där du står om du vill ta med dig de bästa förutsättningarna i livet och som en liten ordlek tycker vi att det känns rätt ordval att använda. På Amaers Mark Groupp och Anläggning anser vi att grunden till en bra trädgård och hus är just…grunden och marken. Därför kan vi aldrig nog påpeka hur väl utförda markarbeten spelar en avgörande roll.

Hel entreprenad från start till mål

Vi åtar oss både enskilda moment som schaktning, upp till den hela entreprenadbiten av markarbetet. Du behöver således inte kontakta flera aktörer för att få arbetet utfört korrekt från A till Ö, eftersom vi besitter alla kunskaper som krävs. När du lämnar över projektet i våra händer, kan du vara säker hela vägen. Ring till oss och förklara ditt ärende så ska vi se hur vi kan fortskrida. Du får alltid ett kostnadsförslag när vi kommunicerat med dig och det kostnadsförslaget är givetvis helt gratis.

Genom att använda detta formulär accepterar du att Amaers mark groupp och anläggning lagrar och hanterar dina uppgifter.
Uppgifterna i fråga kommer att användas för att återkoppla till dig som kund/besökare.

Grunden utgör för de bästa förutsättningarna

Schaktningsarbeten

När du ska anlägga en ny tomt, anlägga vägar eller göra nyproduktion av bostäder, är schaktningen bland det viktigaste som finns. Amaers Mark Groupp och Anläggning förstår sambandet mellan jordarter och grundvattnet och de eventuella problem som kan uppkomma om saker och ting inte sköts på rätt sätt. Hör av dig till oss så delar vi med oss av vår kunskap och förklarar hur arbetet görs. Vi vill gärna göra dig delaktig i alla moment och älskar att agera kunskapsbank i vårt yrke.

Privata tomter som företagsprojekt; vi säger inte nej!

Våra kunder är en blandning av privata personer som kanske vill anlägga en helt ny tomt, och företag som står med uppkavlade ärmar inför ett helt nytt projekt där markanläggningen och markarbeten för tillfället står i fokus. Vi brinner för att tas med alla sorters projekt och uppdrag och kan lika gärna arbeta på en mindre tomt som vi kan stå med vår utrustning på en byggarbetsplats som senare kommer rymma flera fastigheter. Både små och stora jobb är en positiv punkt i vårt CV, och en anledning till att vi har den kompetens vi har.

Gilla oss gärna på Facebook!

Våra tjänster

Dränering - Amaers mark groupp och anläggning

Dränering

Trädgårdsanläggning - Amaers mark groupp och anläggning

Trädgårdsanläggning

Stensättning - Amaers mark groupp och anläggning

Stensättning

Mureri - Amaers mark groupp och anläggning

Mureri

Ditt självklara val när du vill hitta din mark- och anläggningsfirma i Täby med omnejd!

Kontakta oss

En större efterfrågan på lösningar breddar begreppet markarbeten

I takt med att både företag och privata villaägare efterfrågar fler lösningar på värme, vatten osv, gör att markarbeten på senare år har kommit att utvecklas och olika lösningar finns numera att tillgå. På Amaers Mark Groupp och Anläggning ligger vi alltid rätt i tiden och uppdaterar oss på den senaste tekniken jämsides med att vi håller oss till rimliga priser. En win-win situation i alla lägen!